Бланки звтност бюджетних установ 2009

бланки звтност бюджетних установ 2009

Інші необоротні матеріальні активи - дану категорію відносять капіталізовані такі що підлягають амортизації витрати на ремонт орендованих будівель та приміщень. Аналітичний облік давальницької сировини ведеться за замовниками, видами сировини й матеріалів та за місцями їх зберігання чи переробки. Об'єктами бухгалтерського обліку позабалансових операцій підприємства є господар-ські засоби й джерела господарських засобів. Комп'ютерна та офісна техніка. Прізвища і суми депонентів переносяться до окремої відомості або книги, а загальна сума відображається на рахунках: Д-т 661 «Розрахунки за заробітної платою» К-т 662 «Розрахунки з депонентами».

Видео по теме

:
Glamorous cars, part 3 / Гламурные автомобили, часть 3

3D methods: Бланки звтност бюджетних установ 2009

ФИЗИКА БЛАНК ДЛЯ ГИА 9 КЛАСС 110
Сочинение про осень 1 4 класс На суму ПДВ зменшується дохід підприємства і виникає зобов'язання перед бюджетом: Д-т 70 «Доходи від реалізації» К-т 64 «Розрахунки за податками і платежами».
Укладка волос средней длины видео уроки Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.
Инструкция по тб с зерноочистительной машиной 969
Бланки звтност бюджетних установ 2009 890

Бланки звтност бюджетних установ 2009 - же

Кореспонденція рахунків наведена в Таблиці 3. Мета роботи - дослідження особливостей обліку операцій та фактів поза балансом та визначення відмінностей від інших видів обліку. Одержувати за оформленими відповідно до встановленого порядком документами кошти і цінні папери в банку. бланки звтност бюджетних установ 2009 При цьому визначають суму кількості одиниць запасів на початок звітного періоду та їх вартість і одиниць запасів, придбаних протягом звітного періоду, та їх вартість. У четвертому розділі курсової роботи вивчається порядок формування відповідних показників фінансової звітності на підставі даних обліку. Предметом діяльності товариства є: · Інвестиційна діяльність; · Інноваційна діяльність; · Розробка,виробництво та реалізація товарів народного споживання,громадського харчування,товарів виробничо-технічного призначення,будівельних матеріалів та сировини; · Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками,предметами гігієни та санітарії,косметично-парфумерними виробами,товарами побутової хімії,синтетичними миючими засобами та іншими побутовими товарами,проведення торгівельних операцій як на території України,так і за її межами; · Здійснення орендних операцій будь- якого виду,здійснення лізингових операцій; · Надання суб'єктам господарської діяльності послуг,у тому числі маркетингових,брокерських,представницьких,дилерських,комісійних, агентських,культурно-просвітницьких,інформаційних,виробничих,побутових,транспортно-експедиційних,управлінських,консигнаційних,автосервісних,складсь-ких,консультаційних,облікових,юридичних,туристичних,сервісних,рекламних та інших,як в Україні так і за її межами; · Будівельні,ремонтні,реставраційні,дизайнерські,монтажо-налагоджувальні,опоряджувальні роботи та роботи по благоустрою території; · Виконання робіт по будівництву об'єктів житла та соціальної сфери; · Будівництво та експлуатація готелів, ресторанів, кафе, барів, кіосків; · Будівництво та експлуатація: автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок, автогосподарств; · Надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів; · Торгівля транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва; · Закупівля та реалізація паливно мастильних матеріалів; · Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом; · Товарообмін,закупівля та реалізація оптова,роздрібна,комісійна,консигнаційна товарів,сировини,напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання,нових технологій ,транспорту,техніки,меблевої продукції та інших товарів на вітчизняному або іноземних ринках; · Посередницька діяльність між підприємствами ,організаціями та окремими громадянами; · Переробка сировини, в тому числі відходів промисловості і сільського господарства; · Виробництво,переробка,зберігання,закупівля і реалізація сільськогосподарської продукції; · Організація громадського харчування; · Торгівля алкогольними напоями,тютюновими виробами вітчизняного та іноземного виробництва; · Купівля та продаж нерухомості і надання послуг,пов'язаних з рухомим та нерухомим майном; · Редакційно-поліграфічна та поліграфічна діяльність; · Перекладацька діяльність; · Медичне обслуговування населення засобами традиційного та нетрадиційного лікування; · Розробка, впровадження,закупівля та реалізація медичних препаратів,ліків та обладнання; · Надання послуг з охорони колективної та приватної власності,а також охорони громадян,монтажу,ремонту та профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації; · Здійснення юридичної практики; · Виконання агентських угод з банківськими установами по здійсненню операцій обміну іноземних валют згідно з чинним законодавством; · Організація навчальних закладів як в Україні так і за її межами; · Розробка,впровадження,обслуговування та постачання засобів комп'ютерної техніки, програмних продуктів,обчислювальної та іншої оргтехніки, аудіо- і відеотехніки,комплектуючих та витратних матеріалів; · Виробництво,прокат,реалізація фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції,а також організація та експлуатація радіо- , теле- та відео студій,каналів кабельного і супутникового телебачення; · Організація,участь або представництво у виставках,виставках-продажах,аукціонах,торгах,конференціях,семінарах,культурно-освітніх подіях,благодійних акціях,а також розвиток різних видів рекреаційно-туристичної діяльності по комплексним інформаційно-економічним,фінансово-комерційним,культурно-освітним,медико-екологічним та іншими програмами з залученням до співробітництва вітчизняних та іноземних спеціалістів,формування тимчасових творчих та трудових колективів в Україні та за її межами; · Організація театрально-концертної діяльності; · Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні міжнародний туризм та вітчизняних туристів в Україні внутрішній туризм ,організація туристичних поїздок за межи України закордонний туризм ; · Екскурсійна діяльність; · Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму; · Експорт та імпорт товарів,капіталів та робочої сили; · Видобування,переробка та продаж усіх корисних копалин та сировини,за винятком заборонених законодавством; · Заготівля,зберігання,переробка лісу та лісо продуктів; · Архітектурне та будівельне проектування житлових,громадських та промислових споруд,проектування інженерних мереж і систем; · Інші види діяльності,не заборонені чинним законодавством України.

Запись опубликована в рубрике Работа в Интернете. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

3 комментариев: Бланки звтност бюджетних установ 2009

  1. AlexDIZ говорит:

    Это свойство специфицирует, насколько далеко край правого поля бокса смещён влево от правого края содержащего блока бокса

  2. amigoBob говорит:

    One thing i noticed, unlike with the Start Tech product, this card has a a plug into which to connect a lead from the power supply -- makes total sense for a device needing a powered firewire bus

  3. Alex_A говорит:

    Стагирры в Халкиде, в течение ряда лет является учеником Платона в Афинах, затем воспитателем царя Александра Македонского, потом главой Афинской философской школы перипатетиков

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>